Rozhodcovské tabuľky

  • V prehľade sú uvedené rozhodcovské tabuľky pre jednotlivé druhy skúšok.
  • Tabuľky sú k dispozícii i na stiahnutie vo formátoch pdf.

Rozhodcovská tabuľka pre Skúšky vlôh stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Jesenné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Farbiarske skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Špeciálne skúšky z vodnej práce
Rozhodcovská tabuľka pre Lesné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Všestranné skúšky stavačov
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Alexandra Mészárosa
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Josefa Kadleca
Rozhodcovská tabuľka pre Memoriál Kolomana Slimáka

Rozhodcovská tabuľka pre SKÚŠKY VLÔH STAVAČOV

P.č. Predmet Najnižšie známky Koef. Max. počet bodov
Tabuľka SVS na stiahnutie
I. c.II. c.III.c.
1Vrodená chuť do práce 322520
2Hľadanie 332520
3Vystavovanie 332520
4Postupovanie 111416
5Čuch 332832
6Pokojnosť pred pernatou zverou 21128
7Pokojnosť pred srstnatou zverou 211312
8Pokojnosť po výstrele 21128
9Záujem o stopu zveri 322520
10Vodenie na remeni 22128
11Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 15011080 Max.: 184

Rozhodcovská tabuľka pre JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka JSS na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
1Spoločná polovačka 211520
2Hľadanie 332520
3Vystavovanie 321(–)*520
4Postupovanie 111(–)*416
5Čuch 332832
6Pokojnosť pred pernatou zverou 211(–)*28
7Pokojnosť pred srstnatou zverou 211312
8Pokojnosť po výstrele 21128
9Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri 322520
10Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli 111520
11Prinášanie pernatej zveri 211416
12Prinášanie srstnatej zveri 211416
13Vodenie na remeni 22128
14Prinášanie kačice z hlbokej vody 111312
15Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 20015490 Max.: 248
* (–) Pes nemohol byť hodnotený.

Rozhodcovská tabuľka pre FARBIARSKE SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka FSS na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
1Poslušnosť 322520
2Vodenie na remeni 22128
3Posliedka 111416
4Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri
 a) vodič 321624
 b) oznamovač 321832
 c) hlásič 321832
 d) hlasitý oznamovač 321832
 Najnižší počet bodov pre cenu 513422 Max.: 76

Rozhodcovská tabuľka pre ŠPECIÁLNE SKÚŠKY Z VODNEJ PRÁCE

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka SSVP na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
1Naháňanie v tŕstí 111312
2Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí 111416
3Ochota pracovať v hlbokej vode 111312
4Prinášanie kačice z hlbokej vody 111312
5Poslušnosť 111312
6Stopa zveri vo vode 221520
7Správanie sa na stanovišti 11128
8Prinášanie pernatej zveri 211416
 Najnižší počet bodov pre cenu 856448 Max.: 108

Rozhodcovská tabuľka pre LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka LSS na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
1Prinášanie líšky cez prekážku 11028
2Posliedka 111416
3Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
 a) vodič 321624
 b) oznamovač 321832
 c) hlásič 321832
 d) hlasitý oznamovač 321832
4Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese 110520
5Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese 111520
6Vyháňanie zveri z húštin 111312
7Sliedenie 221312
8Chuť do práce s líškou 111416
9Správanie sa na stanovišti 22128
10Vodenie na remeni 22128
11Poslušnosť 322520
12Čuch 332832
13Pokojnosť pred pernatou zverou 21128
14Pokojnosť pred srstnatou zverou 211312
15Pokojnosť po výstrele 21128
16Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri 322520
17Prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri 211416
 Najnižší počet bodov pre cenu 199153109 Max.: 268

Rozhodcovská tabuľka pre VŠESTRANNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka VSS na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
Práca v lese
1Prinášanie líšky cez prekážku 11028
2Posliedka 111416
3Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
 a) vodič 321624
 b) oznamovač 321832
 c) hlásič 321832
 d) hlasitý oznamovač 321832
4Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese 110520
5Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese 111520
6Vyháňanie zveri z húštin 111312
7Sliedenie 221312
8Chuť do práce s líškou 111416
9Správanie sa na stanovišti 22128
10Vodenie na remeni 22128
11Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 1279666 Max.: 172
Práca na vode
1Naháňanie v tŕstí 111312
2Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí 111416
3Ochota pracovať v hlbokej vode 111312
4Prinášanie kačice z hlbokej vody 111312
5Poslušnosť 111312
 Najnižší počet bodov pre cenu 503622 Max.: 64
Práca na poli
1Spoločná polovačka 211520
2Hľadanie 332520
3Vystavovanie 332520
4Postupovanie 111416
5Čuch 332832
6Pokojnosť pred pernatou zverou 21128
7Pokojnosť pred srstnatou zverou 211312
8Pokojnosť po výstrele 21128
9Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri 322520
10Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli 111520
11Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 16212284 Max.: 196
Prinášanie
1Prinášanie pernatej zveri 332416
2Prinášanie srstnatej zveri 322416
3Prinášanie škodlivej zveri 221416
 Najnižší počet bodov pre cenu 383020 Max.: 48
 Najnižší počet bodov pre cenu celkom 372279187 Max.: 480

Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL ALEXANDRA MÉSZÁROSA

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka MAM na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
Práca na poli
1Spoločná polovačka 211520
2Hľadanie 332520
3Vystavovanie 332520
4Postupovanie 111416
5Čuch 332832
6Pokojnosť pred pernatou zverou 21128
7Pokojnosť pred srstnatou zverou 211312
8Pokojnosť po výstrele 21128
9Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri 322520
10Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli 111520
11Prinášanie pernatej zveri 211416
12Prinášanie srstnatej zveri 211416
13Vodenie na remeni 22128
14Poslušnosť 322520
15Prinášanie líšky cez prekážku 11028
 Najnižší počet bodov pre cenu 200154104 Max.: 248
Práca na vode
1Naháňanie v tŕstí 111312
2Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí 111416
3Ochota pracovať v hlbokej vode 111312
4Prinášanie kačice z hlbokej vody 111312
5Stopa zveri vo vode 221520
6Poslušnosť 111312
7Správanie sa na stanovišti 11128
8Prinášanie pernatej zveri 211416
 Najnižší počet bodov pre cenu 856448 Max.: 108
 Najnižší počet bodov pre cenu celkom290220155 Max.: 352

Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL JOSEFA KADLECA

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka MJK na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
Práca v lese
1Prinášanie líšky cez prekážku 11028
2Posliedka 111416
3Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
 a) vodič 321624
 b) oznamovač 321832
 c) hlásič 321832
 d) hlasitý oznamovač 321832
4Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese 110520
5Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese 111520
6Vyháňanie zveri z húštin 111312
7Sliedenie 211312
8Chuť do práce s líškou 111416
9Správanie sa na stanovišti 21128
10Vodenie na remeni 22128
11Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 1279666 Max.: 172
Práca na vode
1Naháňanie v tŕstí 111312
2Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí 111416
3Ochota pracovať v hlbokej vode 111312
4Prinášanie kačice z hlbokej vody 111312
5Stopa zveri na vode 111520
6Poslušnosť 111312
 Najnižší počet bodov pre cenu 725034 Max.: 84
Práca na poli
1Spoločná polovačka 211520
2Hľadanie 332520
3Vystavovanie 332520
4Postupovanie 111416
5Čuch 332832
6Pokojnosť pred pernatou zverou 21128
7Pokojnosť pred srstnatou zverou 211312
8Pokojnosť po výstrele 21128
9Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri 322520
10Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli 111520
11Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 16212284 Max.: 196
Prinášanie
1Prinášanie pernatej zveri 211416
2Prinášanie srstnatej zveri 211416
3Prinášanie škodlivej zveri 211416
 Najnižší počet bodov pre cenu 383020 Max.: 48
 Najnižší počet bodov pre cenu celkom 399298204 Max.: 500

Rozhodcovská tabuľka pre MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka MKS na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
Práca v lese
1Prinášanie líšky cez prekážku 22128
2Posliedka 221416
3Práca na pofarbenej stope srnčej zveri
 a) vodič 322624
 b) oznamovač 322832
 c) hlásič 322832
 d) hlasitý oznamovač 322832
4Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese 322520
5Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese 322520
6Vyháňanie zveri z húštin 221312
7Sliedenie 322312
8Chuť do práce s líškou 221416
9Správanie sa na stanovišti 32128
10Vodenie na remeni 32128
11Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 13810369 Max.: 172
Práca na vode
1Naháňanie v tŕstí 221312
2Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí 221416
3Ochota pracovať v hlbokej vode 321312
4Prinášanie kačice z hlbokej vody 322312
5Stopa zveri na vode 221520
6Poslušnosť 221312
 Najnižší počet bodov pre cenu 675034 Max.: 84
Práca na poli
1Spoločná polovačka 221520
2Hľadanie 332520
3Vystavovanie 332520
4Postupovanie 221416
5Čuch 332832
6Pokojnosť pred pernatou zverou 32128
7Pokojnosť pred srstnatou zverou 321312
8Pokojnosť po výstrele 32128
9Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri 322520
10Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli 221520
11Poslušnosť 332520
 Najnižší počet bodov pre cenu 16212284 Max.: 196
Prinášanie
1Prinášanie pernatej zveri 332416
2Prinášanie srstnatej zveri 322416
3Prinášanie škodlivej zveri 221416
 Najnižší počet bodov pre cenu 383020 Max.: 48
 Najnižší počet bodov pre cenu celkom 405305207 Max.: 500

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.