Prihlášky na skúšky

>>Klubové chovné skúšky Petra Lukásza, 9. 10. 2010, Jelka<<
>>Všeobecná prihláška na skúšky<<

-----------------------------------

Chovné skúšky Petra Lukásza
9. 10. 2010, Jelka

 • Skúšok sa môžu zúčastniť len psy, ktorých majitelia sú členmi klubu s plným právom t.j. majú zaplatené členské príspevky ako aj všetky poplatky za svoje ďalšie (už chovné) jedince - odporúčanie na párenie, ponechané šteňatá, krytie!
 • Podmienkou účasti pre psa na chovných skúškach, je mať absolvované JSS alebo VP!
 • Poplatok za štartovné 30,00 EUR treba uhradiť do 26. 9. 2010. Nie je možná platba v hotovosti, ale len poštovým poukazom, bankovým prevodom alebo vkladom na účet!!!
 • Nezabudnite uviesť správny variabilný a špecifický symbol!!! Bez toho nie je možné správne identifikovať platbu.
 • Prihláška je pripravená ako elektronický formulár, čiže je možné ju vyplniť priamo v počítači a aj priamo odoslať (ako prílohu e-mailu). Samozrejme je možné ju vytlačiť aj na tlačiarni. Jej vytlačením na líc u rub hárku A4 a rozstrihnutím získate 2 prihlášky.
 • V prípade zasielanía klasickou poštou, dvojmo vyplnenú prihlášku na skúšky pošlite na adresu klubu:
  KCHMSS-Vizsla Club Slovakia, Agátová 37, 936 01 Šahy.
 • Prihlášku treba poslať do uzávierky t.j. 30. 9. 2010, spolu s kópiou PP a dokladom o úhrade poplatku za skúšky. Bez toho nebude prihláška akceptovaná!
  Nie je možné prihlášku odovzdať osobne!
 • Na skúšky môže nastúpiť 12 psov, preto o výbere rozhoduje dátum podania prihlášky (dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania elektronického formulára - doklad o úhrade poplatku možno v tomto prípade zaslat e-mailom na chs@vizsla.sk alebo redakcia@vizsla.sk).
 • Keďže chovné skúšky sú podmienkou pre uchovnenie žiadame členov klubu, aby sa na skúšky hlásili tí, ktorí majú seriózny záujem uchovniť svojho jedinca do konca septembra 2011 a majú riadne pripraveného psa.

Tlačivo na stiahnutie vo formáte PDF
-----------------------------------

Všeobecná prihláška na skúšky

 • Prihlášky na skúšky sa posielajú dvojmo na adresu organizácie, ktorá skúšky organizuje.
 • Prihlášky treba poslať včas. Uzávierky bývajú minimálne mesiac pred konaním skúšky. (Závisí to od počtu záujemcov. Spravidla platí – „Kto prv príde, ten prv melie“)
 • Tlačivo má líc I rub. Vo formáte PDF je pripravené tak, aby po vytlačení na líc u rub hárku A4, ste po rozstrihnutí získali 2 tlačivá.

Náhľad lícnej strany Náhľad rubovej strany Tlačivo na stiahnutie vo formáte PDF
-----------------------------------

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.