Dedičné očné vady

Veterinárni lekári, ktorí majú oprávnenie na vyšetrenie dedičných očných vád – DOV.

Aj keď zatiaľ nie je u nás vyšetrenie na dedičné očné vady (DOV) povinné, zrejme sa mu v budúcnosti a nie tak ďalekej, nevyhneme. Toto vyšetrenie je totiž už vo viacerých krajinách EÚ povinné i pre maďarské stavače. Aktuálne je teda pre chovných psov, aby vôbec mohli kryť v krajinách, kde sa toto vyšetrenie požaduje (napr. Nemecko). Tak isto sa mu zrejme nevyhnú suky (teda i psy), ktorých šteniatka sa budú umiestňovať do týchto krajín. Je totiž málo pravdepodobné, že seriózny záujemca importuje šťeňa bez toho, že by sa zaujímal, či rodičia toto vyšetrenie majú, ak sa v jeho krajine u rodičov toto vyšetrenie požaduje.

  • Vyšetrenie dedičných očných vád je komplexné oftalmologické vyšetrenie podľa jednotnej diagnostiky pod gesciou ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologosts), platné pre celú EÚ. Výsledky vyšetrenia sú zapísané do protokolu predpísaného ECVO.
  • Vyšetrenia môžu vykonávať len veterinárni lekári so špecializáciou na oftalmológiu, ktorí majú pre túto činnosť certifikát.
  • Odporúča sa urobiť vyšetrenie vo veku 18 mesiacov (min. 12 mesiacov). Pozn. U niektorých plemien sa musí vykonať vyšetrenie na CEA už v 6.-8. týždni
  • Vyšetrenia DOV sa na Slovensku, podľa dostupných informácií vykonávaju pravdepodobne len na dvoch pracoviskách.
  • Ďalšie dostupné pracoviská sú v Čechách.
  • Vyšetrenie je treba dohodnúť vopred.
  • Vyšetrenie aj z rozkvapkaním trvá asi 40 min.

Ukážka protokolu oftalmologického vyšetrenia z univerzitného pracoviska v Brne.

SLOVENSKO

MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Klinika chirurgie, ortopédie a röntgenológie
Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice
Komenského 73, 041 81 Košice
www.uvm.sk
e-mail: alexandra_trbolova@uvm.sk
tel.: 055/633 90 40, kl. 19

MVDr. Sága
Súkromná veterinárna klinika
Zavarská 11, Trnava
tel.: 033/550 16 09

ČESKO

MVDr. Petr Raušer, PhD.
Klinika chorob psů a koček, Oddělení chirurgie a ortopedie
Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno
Palackého 1/3, Brno
www.fvu.cz
tel.: +420 541 56 23 56

MVDr. Jiří Beránek
Veterinární ordinace
Husova 1747, 530 03 Pardubice
e-mail: med.prod@worldonline.cz
tel.: +420 466 26 29 14

MVDr. Vladimír Knapík
Veterinárna klinika MEDIPET
Broučkova 5395, 760 01 Zlín
www.medipet.cz
e-mail: medipet@post.cz
tel.: +420 577 22 27 37

MVDr. Pavla Trnková
Veterinární klinika + specializované oční pracoviště
Fillova 14, 638 00 Brno-Lesná
e-mail: p.trnkova@post.cz
tel.: +420 548 52 00 99

MVDr. Petr Staňa
Vetpark Ostrava
Budečská 7, 702 00 Ostrava 1
www.vetpark.onfo
e-mail: vetpark@volny.cz
tel.: +420 596 12 04 82

Rôzne zdroje, posledná aktualizácia 18. 1. 2006.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.