Zmeny udeľovania titulu INTERCHAMPION

  • Od 1. 1. 2006 vstúpili do platnosti zmeny podmienok pre udeľovanie titulu Interchampion krásy pre poľovné plemená.

Okrem doteraz platných podmienok pre udelenie titulu ICH pribudla od 1. januára 2006 pre poľovné plemená ďalšia. Aby mohol byť psovi udelený titul medzinárodného šampióna krásy musí pes úspešne absolvovať skúšku z výkonu pri ktorej je udeľovaný titul CACT.


Poznámka redakcie:
Cieľom je, aby u pracovných plemien psov nedochádzalo k znižovaniu vlohových a pracovných vlastností na úkor preferovania len exteriéru.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.